Jiří Rostecký

Záleží, jak to vidíte

31. 12. 2021

Zdroj fotky: Dmitry Ratushny | Unsplash

Doktor David R. Hawkins ve svém učení popisoval tzv. Mapu úrovní vědomí. V zásadě šlo o to, že kvalitu našeho života a každodenního prožívání ovlivňují emoce, které v nás převládají. S postupným objevováním sebe sama a poznáváním, kdo ve skutečnosti jsme a co definuje náš život, se v jeho mapě posouváme na jednotlivé úrovně a zvyšujeme nebo snižujeme vědomost a kvalitu našeho prožívání.

Tou nejvyšší úrovní je Osvícení, tou nejnižší sama Smrt.

Hawkins to vysvětluje na čtení novin. Záleží totiž, co v nich vidíte.

Pokud čtete zprávy a ovládá vás Strach, pak v každé zprávě vidíte ohrožení a důkaz, že svět a vše kolem vás je na tom stále hůř. Propadáte úzkostem, obavám a panice. Nedůvěřujete nikomu a ničemu. A postupem času se ve vás rozmáhá smutek.

Pokud jste ovládáni Zlostí, tak ji můžete využít jako motivaci ke změně a vytvořit něco pozitivního. Pravděpodobně ale skončíte v rozmrzelosti, výčitkách a odporu, v krajním případě dojdete i k násilí a bezohlednosti vůči druhým.

Touha, další vnitřní síla, pohání mnoho z nás. Zprávy se pak jeví jako katalog všeho, co bychom mohli mít a co lze dokázat. Chceme to také, a tak jí podléháme a pro všechny ty fotky, videa, články a naše obrovské cíle zapomínáme na to skutečně důležité a vydáváme se na nekonečnou cestu. Protože touha nikdy nekončí. A jakmile ji jednou uspokojíme, brzy přijde další zpráva.

Ovládá-li vás Pýcha, pak vám většina zpráv nejspíš přijde jako nesmysl. Bavíte se v nich lidskou hloupostí a omezeností. Ať už čtete bulvár, nebo rozhovory s vědci, máte svůj názor a jen stěží ho dokážete zpochybnit. Bráníte se arogancí, sarkasmem a opovržením. A děláte ze sebe šaška.

Může vás ale ovládat třeba i Kuráž. Pak vidíte zprávy plné úžasných příležitostí pro váš růst a rozvoj. Držíte plnou moc nad svým životem a svět je pro vás prostorem pro učení a seberealizaci.

Pokud žijete v Přijetí, pak si uvědomujete, že bez ohledu na to, co píší ve zprávách a kam se vyvíjí společnost, zodpovědnost za své štěstí máte ve svých rukou vy. Nesnažíte se mít neustále pravdu, znáte své slabé stránky a přijímáte svět takový, jaký je. Uvědomujete si svou sílu a jako takovou jste schopni ji využít.

Uvědomění té síly vám umožní tvořit nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Ne jako komentář na Facebooku a už vůbec ne pod vlivem vašich neřízených emocí a narcistických přesvědčení. Ale jako nezištnou službu ostatním něčím, co má Důvod.

A takhle můžeme pokračovat dál a měnit náš způsob prožívání reality.

Vtipné na tom je, že ten svět kolem nás se při tom stejně jako ty zprávy nemění.

A já si myslím, že zrovna v této době je nesmírně důležité se nad tím pozastavit a zamyslet, a proto vám to vyprávím.

Záleží totiž na tom, jak čteme zprávy. Zda jsme ovládáni strachem a vidíme v nich jedno obrovské spiknutí a nebezpečí pro naši budoucnost. Nebo zda jsou pro nás zprávy třeba důkazem obrovské spolupráce lidstva, které společnými silami čelí dobrému i zlému a v různých oblastech dělá (třeba i vzhledem k historii) malé i velké pokroky.

Záleží na tom, jak v tom všem vnímáme sami sebe. Zda ve filmu K zemi hleď! vidíme pouze to, jak špatné a povrchní je lidstvo a jak všechno spěje do háje. Nebo tam vidíme příležitosti sami něco změnit. Ať už ve svém vlastním chování, nebo v něčem jiném.

Záleží na tom, jak se cítíme. Dnešní doba není jednoduchá a vyzývá nás k obrovské trpělivosti a pokoře. Můžeme to vidět jako problém a být rozmrzelí, demotivovaní a zklamaní. Nebo v tom můžeme najít cesty, jak z toho všeho vzejít ještě silnější. Vždyť příkladů těch, kterým se to povedlo, je kolem nás tolik.

Myslím si, že cítit strach a všechny ty další špatné emoce je naprosto normální a lidské. Věřím ale i tomu, že způsob, jakým vidíme svět, si vybíráme sami. Je jedno, jestli věříme v úrovně Vědomí, Boha, Vesmír, Osud nebo nevěříme v nic. Podstatné je, jestli věříme sami sobě a své síle se rozhodnout, jaký svět skutečně vidět chceme a jakou v něm chceme hrát roli.

Můžeme vidět svět plný válek, nebezpečí, manipulace a nespravedlnosti. Nebo můžeme vidět svět plný úžasného lidského potenciálu, vědeckého pokroku, sportovních výkonů, krásy, romantiky, umění a všeho, co stvořila matka Příroda, nebo lidská fantazie.

Neznamená to, že neuvidíme problémy a že je budeme ignorovat. Ale znamená to, že se nestaneme jejich obětí a nedáme všanc naše štěstí a naši svobodu žít vědomě a rozvíjet náš skutečný potenciál.

Tohle je síla, kterou máme. Zda se jí vzdáme, nezávisí na zprávách. Je to jenom na nás.

Děkuji vám, že jste mě v uplynulém roce sledovali. Mnozí jste dokonce podpořili mou práci a stali se mými předplatiteli.

Přeji vám úspěšný rok 2022, hodně štěstí, zdraví, lásky a především ten správný úhel pohledu na svět, který se vším dobrým i zlým je stále tím jediným a nejkrásnějším, co máme.

31. 12. 2021

Komentáře čtenářů:

Co na můj článek říkáte vy?